Browse by Category or Tag


Giới thiệu và sử dụng những library về Deep Learning : 4. DeepDream

DeepDream là 1 OSS được Google open vào tháng 7/2015 ( trước TensorFlow ).

Từ 1 bức ảnh, DeepDream sẽ tìm ra những vật - những hình ảnh mà nó biết, sau đó sẽ tái cấu trúc lại bức ảnh. Neural Network được tạo thành từ 10~30 layers, layer lớp đầu tiên sẽ input thông tin của bức ảnh, tìm ra các góc - cạnh trong bức ảnh. Layer lớp thứ 2, thứ 3 và các layer tiếp theo sẽ lấy thông tin của các vật thể cơ bản, layer cuối cùng sẽ tổ hợp các thông tin đó lại và tạo ra 1 “vật” gì đó.

Một vài ví dụ về DeepDream:

pic 1

pic2

pic4

Comment  Read more

Giới thiệu và sử dụng những library về Deep Learning : 3. Caffe

Caffe là 1 library về deep learning được viết bằng C++. Caffe được phát triển nhờ vào phòng nghiên cứu BVLC thuộc đại học California, có thể sử dụng cho cả C++, Python hay MATLAB.

Ngày open chính thức thì không rõ, nhưng đã xuất hiện trước chainer hay TF. Bạn có thể tìm thấy khá nhiều bài viết thú vị sử dụng caffe.

Comment  Read more

Giới thiệu và sử dụng những library về Deep Learning : 2. Chainer

Chainer được công ty Preferred Networks opensource từ tháng 6/2015.

Chainer

Công ty Preferred networks là 1 công ty rất nổi tiếng trong lĩnh vực AI và bigdata của Nhật. Công ty này cũng tham gia dự án Jubatus - dự án machine learning cho mục đích online. Công ty này gồm toàn “siêu nhân”.

Comment  Read more

Giới thiệu và sử dụng những library về Deep Learning : 1. TensorFlow

Bài viết này giới thiệu và hướng dẫn cách install và sử dụng các library nổi tiếng về DeepLearning hiện tại như TensorFlow, Chainer, Caffe, DeepDream. Bài viết này không đi sâu về khái niệm và giải thích bản chất thuật toán của vấn đề, đơn giản là cách sử dụng và 1 phần nào đó là khả năng của Deep Learning.

Trong bài viết này ta sẽ thử 3 library/framework đề machine learning và deep learning nổi tiếng nhất hiện nay, đó là TensorFlow, Chainer, Caffe. Cùng với đó là 2 app nổi tiếng trong năm 2015 dùng deep learning là DeepDream và chainer-gogh.

Môi trường mình đang làm việc :

  1. Mac OS X 10.11.1 El Capitan
  2. Xcode 7.2
Comment  Read more

Design Pattern : 2. Builder

Builder pattern được sử dụng trong những trường hợp sau.

* Để tạo ra 1 object thì cần 1 lượng lớn code
* Việc tạo ra 1 object là rất khó
* Có những việc phải check khi cần tạo ra object

Builder pattern là gì

Builder là 1 design pattern được tạo thành từ 3 thành phần :

  1. Director : thực hiện các yêu cầu chỉ thông qua interface do Builder định nghĩa
  2. Builder : định nghĩa interface cho Director
  3. ConcreteBuilder : là thành phần code của Builder
Comment  Read more