Browse by Category or Tag


API recipes : Nest resources

Nest resources là 1 case mà ta sẽ gặp trong hầu hết các dự án. Tuy nhiên, để code sạch đẹp, dễ đọc, dễ hiểu thì không phải ai cũng làm được.

Recipe này sẽ dùng 1 ví dụ kinh điển để minh hoạ. Mô tả ví dụ như sau :

  • Ta có đối tượng shop có đầy đủ RESTful
  • shop có comment, các comment cũng có đầy đủ RESTful
Comment  Read more

Rails5 API

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo và setting cơ bản cho 1 Rails API app. Các config, setting trong bài viết này đều được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau :).

Comment  Read more

Dùng docker để tạo môi trường dev cho Rails5

Docker compose

Trong docker có 1 nguyên tắc là 1 image chỉ chứa 1 container. Đây là cách để thao tác đơn giản và dễ dàng lắp ghép với nhau hơn. Tuy nhiên, nếu yêu cầu 1 hệ thống gồm nhiều containers phức tạp và liên kết chặt chẽ với nhau vê thứ tự, config, … thì docker là không đủ. Và thế là chúng ta có anh chàng docker-compose.

docker-compose cũng dùng file YML để định nghĩa, nên việc đọc hiểu là rất đơn giản.

Comment  Read more

Cơ bản về Docker

Docker là gì

Docker là 1 tools hỗ trợ việc tạo môi trường ảo (container) trên linux đơn giản và nhanh gọn hơn. Cũng vì được chú ý và phát triển rất nhanh nên nhiều thông tin cách đây 1 năm đã trở nên lỗi thời :D.

Comment  Read more

Cơ bản về tensorflow

DeepLearning là gì ?

Bài viết này hướng dẫn và giải thích các method, cấu trúc của TensorFlow. Yêu cầu là bạn cần biết 1 chút về các khái niệm cơ bản về Machine learning, Deep learning. Những khái niệm này mình nghĩ các bạn nên đọc 1 tài liệu chuyên sâu nào thì tốt hơn :D.

Ví dụ về machine learning : Cho 1 tập hợp các điểm trong mặt phẳng. Tìm hàm số gần đúng nhất đi qua các điểm đó.

Các điểm trong thực tế luôn có sai số, nên tìm 1 hàm đi qua chính xác tất cả các điểm là điều gần như không thể. Machine learning là 1 thuật toán giúp tìm 1 hàm gần đúng sao cho sai số tổng thể là chấp nhận được.

Bài toán tìm hàm số gần đúng

Trong thực tế luôn có những bài toán như thế : cho dữ liệu về đồ thị của 1 cổ phiếu, tìm hàm số gần đúng nhất để dự đoán xem ngày mai giá cổ phiếu lên hay xuống :D.

Ví dụ 2 : cho tập hợp các điểm trong mặt phẳng. Phân loại tập hợp thành các group sao cho sai số nhỏ nhất có thể.

Bài toán phân loại tập hợp

Đặc điểm của machine learning, deep learning là các thuật toán gần đúng và lặp đi lặp lại để kết quả sau gần đúng với kết quả nhất.

Comment  Read more