Sử dụng apipie để viết document cho rails

| API documents apipie

[apipie] GitHub - Apipie/apipie-rails: Ruby on Rails API documentation tool

apipie là gem hỗ trợ viết document cho RESTful API. Các ưu điểm của gem này là :

 1. Viết document mà như code bằng Ruby =)). Đỡ tốn công học thêm các syntax khác.
 2. Reusing rất dễ dàng.
 3. Việc quản lý document cũng khá đơn giản. Có thể gộp chung cùng source code để quản lý bằng git.

Việc dùng gem này như thế nào bạn có thể tham khảo github của gem. Mình ở đây chỉ nói về các tricks khi dùng apipie.

Cấu trúc folders

Trong hướng dẫn trên github, document được viết luôn trong controller. Nhưng mình thấy như thế rất tệ. Lý do vì :

 1. controller phình to ra, khó quản lý, rối mắt.
 2. Khi review thì document và code không tách bạch nhau ra. Gây khó khăn cho review.

Cách giải quyết của mình là sử dụng include. Ví dụ :

# app/controllers/api/v1/lists_controller.rb
module Api::V1
 class ListsController < ApiController
  include ListsDoc
  ...
  end
end

Mình thường đặt toàn bộ document trong thư mục app/docs. Như vậy ListsDoc sẽ được định nghĩa trong file app/docs/lists_doc.rb.

# app/docs/lists_doc.rb
module ListsDoc
 extend Apipie::DSL::Concern

 api :GET, '/lists/:id', '(Done) Get lists'
 param :id, :number, required: true
 param :page, :number
 param :limit, :number
 error :code => 401, :desc => "Unauthorized"
 error :code => 404, :desc => "Not Found"
 def show
 end
  
end

Như vậy controller chỉ thêm vào 1 dòng duy nhất. Tất cả các thay đổi document đều được thực hiện trong thư mục app/docs.

Tất cả các file trong thư mục app được được Rails autoload.

Show db schema

Việc thay đổi DB trong quá trình làm dự án là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần như thế lại phải update lại ER diagram, mà các file diagram này thường được share qua Google Driver hay Dropbox, giờ muốn đọc document và xem ER thì cũng phiền phức :D.

Trong rails có file db/schema.rb để define các table. File này được cập nhật mỗi khi chạy migration, vì thế nó luôn đảm bảo là DB mới nhất.

Giờ ta sẽ đọc file này và show lên document :

module DbDoc
 extend Apipie::DSL::Concern
 api :GET, '/db/', 'DB schema.'
 description "DB schema."
 example <<-EXAMPLE
 #{File.read('db/schema.rb') if File.exist?('db/schema.rb')}
 EXAMPLE
 def db_schema
 end
end

Tạo resource là common

Mình thường tạo thêm 1 resourcecommon để cho các document khác vào đây. Ví dụ như :

 • Authentication
 • DB schema

Phải sửa document và cho vào PR

1 quy ước nhỏ để đảm bảo document luôn được làm cẩn thận và cập nhật. Mình có thêm 1 label need document, sau khi review và code đã sẵn sàng merge, mình sẽ dùng label này để các bạn update document mới nhất lên.

1 số vấn đề của apipie

Sau 1 thời gian dùng apipie, mình thấy có 1 số vấn đề sau :

 1. Không order được các resources. Các resources luôn được sắp xếp theo thứ tự ABC.
 2. Không order được các element. Phần params lẽ ra phải đặt trước phần example, nhưng vì bắt đầu là p nên luôn bị xếp dưới cùng.
 3. Không có chức năng mock server.

Comments